x-entry space

x-entry space teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-entry space x giriş alanı