a broad range

a broad range teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a broad range geniş bir aralık