b through d

b through d teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b through d b'den d'ye

b through d terimi için benzer kelimeler ve anlamları

through and through içinden ve içinden
musician through and through müzisyen içinden ve içinden
through a through bir içinden
corrupt through and through içinden ve içinden yozlaşmış
through through içinden
i slept through through içinden uyudum
through-and-through hole içten içe delik
burning-through through yanma
through a sale transaction rather than through continuing u devam etmek yerine bir satış işlemi yoluyla
has gone through a through içinden geçti
tilts through 200° and turns through 270° 200 ° döndürülebilir ve 270 ° döndürülebilir
blow through üflemek
break through içinden geçmek
button-through düğme-yoluyla
carry through gerçekleştirmek
click through tıklamak
click-through tıklama
come through gelmek
coming through the rye çavdarın içinden geliyor
drive-through arabaya servis
drive-through delivery doğrudan teslimat
endorectal pull-through procedure endorektal çekme işlemi
fall through suya düşmek
fall through the cracks çatlaklardan düşmek
flip through sayfaları çevirmek
floor-through tabandan yoluyla
follow through harfi harfine yerine getirmek
follow-through harfi harfine yerine getirmek
freight pass-through yük geçişi
jump through hoops çemberin içinden atlamak
justification by grace, through faith lütufla gerekçe, iman yoluyla
leaf through sayfaları çevirmek
let daylight through gün ışığına bırak
let through izin ver
lie through one's teeth birinin dişinden geçmek
live through yaşa
look through içine bakmak
look through rose-colored glasses gül renkli camlara bak
look-through bak-through
muddle through karışmak
pass through içinden geçmek
pass through one's mind birinin aklından geçmek
pass-through geçiş
pay through the nose kazıklanmak
print-through baskı-through
pull through içinden çekmek
push through ile itmek
put someone through his or her paces birine adım atmak
put through koymak
put through one's paces birinin adımlarını atmak