l flange

l flange teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l flange l flanş

l flange terimi için benzer kelimeler ve anlamları

flange x flange flanş x flanş
blind flange kör flanş
flange flanş
flange coupling flanşlı kavrama
mounting flange montaj flanşı
flange connection flanş bağlantısı
flange nut flanş somunu
flange bearing flanş yatağı
flange plate flanş plakası
inlet flange giriş flanşı
flange face flanşlı yüz
companion flange tamamlayıcı flanş
blank flange boş flanş
wheel flange tekerlek flanşı
mating flange çiftleşme flanşı
flange gasket flanş contası
counter flange karşı flanş
slip on flange flanş üzerinde kayma
pipe flange boru flanşı
flange rating flanş derecesi
split flange bölünmüş flanş
top flange üst flanş
flange mounted flanşlı
outlet flange çıkış flanşı
lap joint flange bağlantı eki flanşı
bearing flange yatak flanşı
bottom flange alt flanş
flange thickness flanş kalınlığı
flange screw flanş vidası
weld neck flange kaynak boyunlu flanş
flange facing flanş kaplama
discharge flange tahliye flanşı
raised face flange yükseltilmiş yüz flanşı
coupling flange bağlantı flanşı
flange joint flanş eklemi
bolt flange cıvata flanşı
gland flange flanş
loose flange gevşek flanş
bolted flange cıvatalı flanş
motor flange motor flanşı
adapter flange adaptör flanşı
flange adapter flanş adaptörü
flange seal flanş contası
sealing flange sızdırmazlık flanşı
drive flange tahrik flanşı
flange mounting flanş montajı
end flange son flanş
threaded flange dişli flanş
connection flange bağlantı flanşı
suction flange emme flanşı