a fair amount

a fair amount teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a fair amount adil bir miktar