p. fluorescens

p. fluorescens teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p. fluorescens s. flüoresan