t goes on to say

t goes on to say teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t goes on to say t söylemeye devam ediyor

t goes on to say terimi için benzer kelimeler ve anlamları

say,say,say söyle söyle söyle
as goes so goes gider gibi gider
goes and goes gider ve gider
so goes , so goes öyle gidiyor, öyle gidiyor
refers to goes, goes gider, gider
goes on to say söylemeye devam ediyor
he goes on to say söylemeye devam ediyor
goes so far as to say söyleyecek kadar ileri gider
it goes on to say söylemeye devam ediyor
goes on to say that bunu söylemeye devam ediyor
he goes on to say that bunu söylemeye devam ediyor
it goes on to say that bunu söylemeye devam ediyor
goes as far as to say söylemeye kadar gider
goes to say söylemeye gider
she goes on to say o söylemeye devam ediyor
goes as far to say söylemeye kadar gider
say goes söyle de
the author goes on to say yazar söylemeye devam ediyor
it then goes on to say sonra söylemeye devam ediyor
article goes on to say makale söylemeye devam ediyor
he goes further to say söylemeye devam ediyor
goes as far as to say that bunu söylemek kadar ileri gider
it goes to say söylemeye gider
she goes to say o söylemeye gider
john goes on to say john söylemeye devam ediyor
i cannot say that, nor dare i say it. bunu söyleyemem ya da söylemeye cüret edemem.
say say bye-bye hoşçakal de
you say, i say diyorsun
anything goes her şey gider
as far as that goes o kadarıyla
balloon goes up, the balon, yukarı gider
heart goes out to, one's kalp dışarı çıkar, bir & # x27; s
here goes işte gidiyor
how goes it nasıl gidiyor
what goes around comes around ne ekersen onu biçersin
go, goes, going git, gidiyor, gidiyor
goes gider
goes around dolaşıyor
goes to show gösteriye gider
it goes without saying söylemeden gidiyor
life goes on hayat devam ediyor
as time goes by zaman geçtikçe
goes a long way uzun bir yola gider
time goes by zaman geçiyor
goes on devam eder
goes beyond öteye gidiyor
goes without saying söylemeden gider
as far as it goes gidebildiği kadarıyla
goes off söner
goes down iner