a move

a move teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı