y need sleep

y need sleep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y need sleep uykuya ihtiyacın var

y need sleep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i need sleep uykuya ihtiyacım var
i need more sleep daha fazla uykuya ihtiyacım var
need more sleep daha fazla uykuya ihtiyacı var
need sleep uykuya ihtiyacım var
decreased need for sleep uyku ihtiyacı azaldı
need for sleep uyku ihtiyacı
you need to sleep uyumaya ihtiyacın var
get the sleep you need ihtiyacın olan uykuyu al
most people need seven to eight hours of sleep a night. çoğu insan bir gecede yedi ila sekiz saat uykuya ihtiyaç duyar.
i need a good nights sleep iyi bir gece uykusuna ihtiyacım var
i need sleep more than ever her zamankinden daha çok uyumaya ihtiyacım var
increased need for sleep uykuya artan ihtiyaç
a decreased need for sleep uyku ihtiyacında azalma
need i need more ihtiyacım var daha fazlasına ihtiyacım var
beauty sleep güzellik uykusu
lose sleep over yatmak
miles to go before i sleep uyumadan önce gitmem gereken miller
non-rem sleep rem olmayan uyku
now i lay me down to sleep şimdi beni uyumaya yatırdım
nrem sleep nrem uyku
orthodox sleep ortodoks uyku
paradoxical sleep paradoksal uyku
put to sleep uyutmak
rapid eye movement sleep hızlı göz hareketi uyku
rem sleep rem uykusu
s sleep uyku
sleep uyku
sleep a wink, not göz kırpmak, değil
sleep apnea uyku apnesi
sleep apnoea uyku apnesi
sleep around yatmak
sleep hygiene uyku hijyeni
sleep in uyumak
sleep learning uyku öğrenme
sleep like a log kütük gibi uyumak
sleep like a top top gibi uyumak
sleep movement uyku hareketi
sleep off uyuyakalmak
sleep on something bir şeyde yatmak
sleep out uyumak
sleep over yatılı kalmak
sleep paralysis uyku felci
sleep shade uyku gölge
sleep sofa uyku kanepe
sleep through yatmak
sleep with uyumak
sleep-away uyuya kalmak
sleep-in uyku-in
sleep-induced apnea uyku kaynaklı apne
sleep-out uyku-out