a must see

a must see teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a must see görmek gerekir

a must see terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i see i see anlıyorum anlıyorum
must-see görmek gerekir
it's a must see mutlaka görülmeli
is a must see bir zorunluluktur
must-see attraction görülmesi gereken cazibe
must see places yerleri görmeli
you must see görmelisin
must-see list görülmesi gerekenler listesi
must see sights manzaraları görmek gerekir
must-see destination görülmesi gereken yer
must see movie filmi görmeli
we must become the change we want to see görmek istediğimiz değişiklik olmalıyız
must-see sites görülmesi gereken siteler
must see video videoyu görmelisin
definite must-see kesin görmek gerekir
must-see city görülmesi gereken şehir
a must see movie bir film görmek gerekir
a must see destination a hedef görmek gerekir
must see that bunu görmelisin
must see event etkinliği görmeli
must-see museums görülmesi gereken müzeler
a must see place mutlaka görülmesi gereken bir yer
must see a doctor bir doktora görünmelisin
must see in the city şehirde görmek gerekir
must-see spots görülmesi gereken noktalar
must see country ülkeyi görmeli
we must see that bunu görmeliyiz
absolute must see mutlak görmek gerekir
must-see sporting events görülmesi gereken spor etkinlikleri
must not forget to see görmeyi unutmamalı
this is a must-see bu görülmesi gereken bir şey
a must see event mutlaka görülmesi gereken bir etkinlik
others must see diğerleri görmeli
must-see content görülmesi gereken içerik
it has become a must-see mutlaka görülmesi gereken bir hale geldi
we must never see asla görmemeliyiz
it's must-see mutlaka görülmeli
are a must-see mutlaka görülmesi gerekenler
a must see country mutlaka görülmesi gereken bir ülke
i must i must yapmalıyım yapmalıyım
must fit must match uygun olmalı uymalı
apostolic see papalık makamı
as far as i can see görebildiğim kadarıyla
begin to see daylight günışığını görmeye başla
begin to see the light ışığı görmeye başla
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
can't see the forest for the trees & # x27; ağaçlar için ormanı göremiyorum
color of someone's money, see the birinin parasının rengi, bkz.
don't fire until you see the whites of their eyes gözlerinin beyazlarını görene kadar ateş etmeyin
holy see kutsal görüş