m-20 anchor bolt

m-20 anchor bolt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı