a play

a play teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a play bir oyun

a play terimi için benzer kelimeler ve anlamları

play-by-play oynamak dakikasına
play a play oyun oyna
play with the play station oyun istasyonu ile oynamak
play by play announcer oyun spikeri ile oynamak
play sports play music spor oynamak müzik çalmak
play with play dough oyun hamuru ile oynamak
all work and no play (makes jack a dull boy) tüm iş ve oyun yok (krikoyu donuk bir çocuk yapar)
all work and no play makes jack a dull boy bütün işte ve oyun yok jack'i donuk bir çocuk yapar.
appeal play temyiz oyunu
avoidance play kaçınma oyunu
backdoor play arka kapı oyun
bootleg play kaçak oyun
broken play bozuk oyun
by-play by-play
child's play çocuk oyuncağı
chronicle play kronik oyun
double play çift oyun
draw play oyun çizmek
extended play uzatılmış oyun
extended-play uzatılmış oyun
fair play adil oyun
force play zorla oynama
foul play faul oyunu
if music be the food of love, play on eğer müzik aşkın gıdasıysa, çal
in play oyunda
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma
long play uzun çalar
make a play for oyun yapmak
match play maç yapmak
medal play madalya oyunu
miracle play mucize oyun
morality play ahlak oyun
musical chairs, play müzikal sandalyeler, oyun
mystery play gizemli oyun
parallel play paralel oyun
passion play tutku oyunu
pay-to-play oynamak için öde
play oyun
play a losing game kaybetme oyunu oyna
play a waiting game bekleme oyunu oyna
play agent oyun ajanı
play along birlikte oynamak
play around oynamak
play at oynamak
play back geri oynat
play ball top oyna
play both ends against the middle iki ucunu da ortasına karşı oyna
play by ear notasız çalmak
play cat and mouse kedi ve fare oyna
play catch up yakalamak oyna