b to b companies

b to b companies teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b to b companies b b şirketleri

b to b companies terimi için benzer kelimeler ve anlamları

parent companies, subsidiary companies ana şirketler, bağlı şirketler
companies act şirketler kanunu
companies house şirketler evi
registrar of companies şirketlerin sicil memuru
holding companies holding şirketleri
affiliated companies bağlı şirketler
listed companies listelenmiş şirketler
utility companies hizmet şirketleri
parent companies ana şirketler
insurance companies sigorta şirketleri
operating companies işletme şirketleri
leading companies öncü şirketler
shell companies shell şirketleri
publicly traded companies halka açık şirketler
trading companies ticaret şirketleri
group companies grup şirketler
trust companies güven şirketleri
shipping companies nakliye şirketleri
manufacturing companies üretim şirketleri
subsidiary companies bağlı şirketler
portfolio companies portföy şirketleri
associated companies ilişkili şirketler
media companies medya şirketleri
oil companies petrol şirketleri
sister companies kardeş şirketler
member companies üye şirketler
related companies ilgili şirketler
large companies büyük şirketler
group of companies şirketler grubu
energy companies enerji şirketleri
major companies büyük şirketler
fortune 500 companies servet 500 şirket
public companies halka açık şirketler
peer companies akran şirketleri
mining companies madencilik şirketleri
partner companies ortak şirketler
leasing companies finansal kiralama şirketleri
start-up companies start-up şirketleri
companies registry şirketler sicil
companies ordinance şirketler düzenlemesi
drug companies ilaç şirketleri
individual companies bireysel şirketler
joint stock companies anonim şirket
global companies küresel şirketler
target companies hedef şirketler
private companies özel şirketler
investment companies yatırım şirketleri
companies act 2006 şirketler hareket 2006
top companies üst şirketler
retail companies perakende şirketleri