c) graduation ceremony

c) graduation ceremony teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c) graduation ceremony c) mezuniyet töreni

c) graduation ceremony terimi için benzer kelimeler ve anlamları

graduation ceremony mezuniyet seremonisi
a graduation ceremony mezuniyet töreni
graduation ceremony for the class of sınıfın mezuniyet töreni
graduation ceremony was held mezuniyet töreni yapıldı
graduation mezuniyet
graduation rates mezuniyet oranları
upon graduation mezun olduktan sonra
graduation certificate mezuniyet sertifikası
graduation requirements mezuniyet şartları
high school graduation lise mezuniyeti
graduation date mezuniyet tarihi
graduation project mezuniyet projesi
certificate of graduation mezuniyet belgesi
graduation cap mezuniyet kepi
prescribed for graduation mezuniyet için öngörülen
post graduation mezuniyet sonrası
expected graduation beklenen mezuniyet
date of graduation mezuniyet tarihi
college graduation üniversite mezuniyeti
expected graduation date beklenen mezuniyet tarihi
graduation year mezuniyet yılı
graduation party mezuniyet partisi
anticipated graduation date beklenen mezuniyet tarihi
graduation mark mezuniyet notu
year of graduation mezuniyet yılı
graduation gown mezuniyet elbisesi
graduation summary mezuniyet özeti
on graduation mezuniyette
graduation paper mezuniyet kağıdı
graduation honors mezuniyet onur
graduation trip mezuniyet gezisi
proof of graduation mezuniyet belgesi
graduation diploma mezuniyet diploması
school graduation okul mezuniyeti
expected date of graduation tahmini mezuniyet tarihi
graduation speech mezuniyet konuşması
for graduation mezuniyet için
graduation from mezuniyet
my graduation mezuniyetim
congratulations on your graduation mezun olduğun için tebrikler
requirements for graduation mezuniyet için gerekenler
graduation status mezuniyet durumu
by graduation mezuniyet töreni ile
scale graduation ölçek mezuniyet
graduation exam mezuniyet sınavı
early graduation erken mezuniyet
graduation degree mezuniyet derecesi
graduation commencement mezuniyet başlangıcı
high school graduation rates lise mezuniyet oranları
graduation work mezuniyet çalışması