x teleporter

x teleporter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x teleporter x teleporter