x standard

x standard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x standard x standart

x standard terimi için benzer kelimeler ve anlamları

standard and non-standard standart ve standart dışı
ambient air standard ortam havası standardı
american standard code for information interchange bilgi değişimi için amerikan standart kodu
atlantic standard time atlantik standart zamanı
bog-standard bataklık standart
british standard brass thread ingiliz standart pirinç iplik
british standard fine thread ingiliz standart ince iplik
british standard pipe thread ingiliz standart boru dişi
british standard time ingiliz standart saati
british standard whitworth thread ingiliz standart whitworth iplik
cat standard kedi standardı
central standard time merkezi standart zaman
double standard çifte standart
double standard of sexual behavior cinsel davranışta çifte standart
eastern standard time doğu standart zamanı
hawaii-standard-time hawaii standardı zamanlı
interim standard atmosphere geçici standart atmosfer
international standard atmosphere uluslararası standart atmosfer
international standard book number uluslararası standart kitap numarası
international standard serial number uluslararası standart seri numarası
lamp standard lamba standardı
living standard yaşam standartı
local standard of rest yerel dinlenme standardı
mountain standard time dağ standart saati
newfoundland standard time newfoundland standart saati
non standard standart olmayan
non-standard standart olmayan
open-standard açık standart
pacific standard time pasifik standart saati
parker morris standard parker morris standardı
received standard standart aldı
revised standard version revize edilmiş standart versiyon
royal standard kraliyet standardı
silver standard gümüş standardı
single standard tek standart
standard standart
standard amenities standart olanaklar
standard assessment tasks standart değerlendirme görevleri
standard atmosphere standart atmosfer
standard bicarbonate standart bikarbonat
standard book number standart kitap numarası
standard candle standart mum
standard cell standart hücre
standard coin standart para
standard cost standart maliyet
standard deviation standart sapma
standard dollar standart dolar
standard english standart ingilizce
standard error standart hata
standard error of difference standart fark hatası