a 10$ fine

a 10$ fine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı