g-force meter

g-force meter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-force meter g-kuvveti ölçer

g-force meter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

meter to sub-meter metreden metreye
12 meter meter box 12 metre metre kutusu
from meter to meter metreden metreye
a 2-meter by 2-meter tent 2 metreye 2 metre çadır
force meter kuvvet ölçer
kilogram force meter kilogram kuvvet ölçer
coming into force or the continuance in force yürürlüğe girme veya yürürlükte kalma
majestic heights of meeting physical force with soul force. fiziksel güçle ruh gücü ile buluşmanın görkemli yükseklikleri.
air meter hava ölçer
averaging light meter ortalama ışık ölçer
candle-meter mum metre
center-weighted light meter merkez ağırlıklı ışık ölçer
exposure meter pozlama ölçer
kilogram-meter kilogram metre
light meter işık ölçer
meter metre
meter angle metre açısı
meter is running, the metre çalışıyor
meter maid metre hizmetçisi
meter-candle metre mum
meter-candle-second metre mum ikinci
meter-kilogram-second metre kilogramı saniyelik
meter-kilogram-second system metre-kilogram-saniye sistemi
meter-kilogram-second-ampere metre kilogramı saniyelik amper
net meter net metre
newton-meter newton metre
orifice meter delik ölçer
parking meter parkmetre
peak flow meter tepe debimetre
peak programme meter en yüksek program metre
photoelectric meter fotoelektrik ölçer
postage meter posta metre
spot meter spot metre
square meter metrekare
through-the-lens meter objektif ölçüm cihazı
torque meter tork ölçer
torsion meter burulma ölçer
ttl meter ttl metre
visibility meter görünürlük ölçer
vu meter vu meter
water meter su sayacı
white meter beyaz metre
gas meter gaz sayacı
gram-meter gram-metre
gravity meter yerçekimi ölçer
flow meter akış ölçer
hour meter saat ölçer
ph meter ph ölçer
power meter güç ölçer
meter reading sayaç okuma