a 10% more

a 10% more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% more % 10 daha fazla

a 10% more terimi için benzer kelimeler ve anlamları

more more more daha daha daha
more and more daha fazla
as more and more daha da
more and more people daha fazla insan
more and more often daha fazla ve sıklıkla
become more and more gittikçe daha fazla olmak
more and more frequently gittikçe daha sık
becoming more and more giderek daha fazla olmak
more and more important giderek daha önemli
for more and more daha fazlası için
is becoming more and more gittikçe daha fazla hale geliyor
more and more common daha yaygın
became more and more gittikçe daha fazla oldu
more and more difficult giderek daha zor
is more and more gittikçe daha fazla
more and more popular daha popüler
become more and more important giderek daha önemli hale gelmek
more and more women daha fazla kadın
are more and more gittikçe daha fazla
there are more and more daha fazla var
becomes more and more gittikçe daha fazla olur
more and more expensive daha pahalı
getting more and more gittikçe daha fazla almak
is looking more and more likely daha muhtemel görünüyor
it is becoming more and more gittikçe daha fazla hale geliyor
becomes more and more important giderek daha önemli hale geliyor
more and more worried giderek daha çok endişeli
is becoming more and more popular giderek daha popüler hale geliyor
more and more usual her zamanki gibi
become more and more popular daha popüler hale gelmek
more and more big giderek daha büyük
are becoming more and more gittikçe daha fazla hale geliyor
more and more countries giderek daha fazla ülke
becoming more and more popular giderek daha popüler olmak
have more and more gittikçe daha fazla var
more and more cheap giderek daha ucuz
it's becoming more and more gittikçe daha fazla hale geliyor
more and more intense daha yoğun
if your actions inspire others to dream more, learn more, do eğer davranışlarınız başkalarını daha fazla hayal etmeye teşvik ediyorsa, daha fazla bilgi edinin,
became more and more convinced gittikçe daha ikna oldu
more and more power daha fazla güç
learn more and more daha fazla öğren
used more and more gittikçe daha fazla kullandım
more and more chinese people daha fazla çinli insan
want more and more daha fazla istemek
that more and more bu daha fazla
it becomes more and more gittikçe daha fazla hale geliyor
becoming more and more common giderek daha yaygın olmak
become more and more apparent daha belirgin hale gelmek
more and more each day her geçen gün daha fazla