a highlight

a highlight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a highlight bir vurgu