a reminder

a reminder teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a reminder bir hatırlatıcı