a major

a major teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a major büyük bir