a case study

a case study teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a case study bir vaka çalışması