a pitty

a pitty teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı