u notched trowel

u notched trowel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u notched trowel mala çentikli

u notched trowel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

notched trowel taraklı mala
square-notched trowel kare dişli mala
a notched trowel çentikli mala
notched trowel pattern çentikli mala deseni
notched çentikli
notched collar çentikli yaka
notched izod çentikli izod
notched end çentikli uç
notched corner çentikli köşe
notched impact strength çentikli darbe dayanımı
notched impact çentikli darbe
notched out çentikli
notched edge çentikli kenar
notched bar çentikli çubuk
notched squeegee çentikli çekçek
notched pages çentikli sayfalar
notched izod impact çentikli izod etkisi
notched groove çentikli oluk
notched position çentikli pozisyon
charpy notched impact strength charpy çentikli darbe dayanımı
notched bar impact test çentikli çubuk darbe testi
notched pin çentikli pim
notched beam çentikli ışın
have notched çentik var
notched specimen çentikli numune
notched blade çentikli bıçak
notched spreader çentikli yayıcı
notched bar impact testing çentikli çubuk darbe testi
notched part çentikli kısım
notched test çentikli test
notched shoulder çentikli omuz
notched flat çentikli düz
being notched çentikli olmak
charpy notched impact charpy çentikli etkisi
notched section çentikli bölüm
has notched up çentikli
notched tabs çentikli sekmeler
notched panel çentikli panel
notched bolt çentikli cıvata
notched at the end sonunda çentikli
u-notched u-çentikli
notched bar impact çentikli çubuk etkisi
notched disk çentikli disk
edges are notched kenarlar çentikli
notched 23ºc çentikli 23ºc
having notched up çentikli olmak
notched higher çentikli yüksek
notched neckline çentikli yaka
notched hole çentikli delik
notched rail çentikli ray