a $26 billion company

a $26 billion company teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a $26 billion company 26 milyar dolarlık bir şirket

a $26 billion company terimi için benzer kelimeler ve anlamları

billion billion billion milyar milyar milyar
5 billion billion billion 5 milyar milyar milyar
at a billion billion billion milyar milyarda
billion billion milyar milyar
million billion billion milyon milyar milyar
5.6 billion to 11.2 billion 5,6 milyar ila 11,2 milyar
billion of billion milyar milyar
a billion, billion bir milyar, milyar
billion dollar company milyar dolarlık şirket
multi-billion dollar company multi milyar dolarlık şirket
billion company milyar şirket
00 billion company 00 milyar şirket
1 billion dollar company 1 milyar dolarlık şirket
company-by-company basis şirket bazında
from company to company şirketten şirkete
company's parent company şirketin ana şirketi
company secretary of the company şirketin şirket sekreteri
hudson bay company company hudson bay şirketi
several company codes are involved in a cross-company code t birkaç şirket kodları bir şirket kodunda yer alır
from a company to company bir şirketten şirkete
company to company transactions firmadan firmaya işlemler
billion milyar
1 billion 1 milyon
one billion bir milyar
billion dollars milyar dolar
half a billion yarım milyar
1.5 billion 1.5 milyar
parts per billion milyar başına parça
2 billion 2 milyar
billion euros milyar euro
a billion bir milyar
multi-billion dollar milyarlarca dolar
two billion iki milyar
100 billion 100 milyar
1.2 billion 1.2 milyar
bottom billion alt milyar
1000 billion 1000 milyar
4 billion 4 milyar
1.3 billion 1.3 milyon
10 billion 10 milyar
one billion dollars bir milyar dolar
5 billion 5 milyar
billion pounds milyar lira
billion cubic feet milyar fit küp
3 billion 3 milyar
2.5 billion 2.5 milyar
billion people milyar insan
1.1 billion 1,1 milyar
1.6 billion 1.6 milyar
half billion yarım milyar