l feel dizzy

l feel dizzy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l feel dizzy başım dönüyor

l feel dizzy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

feel dizzy başım dönüyor
i feel dizzy başım dönüyor
i feel very dizzy çok başım dönüyor
feel dizzy or drowsy başım dönüyor ya da uyuşuk hissediyorum
make me feel dizzy başım dönüyor
you feel tired or dizzy. yorgun veya başım dönüyor.
made me feel dizzy başım dönmüştü
may feel dizzy başım dönüyor olabilir
you make me feel dizzy başımı döndürmemi sağlıyorsun
i feel quite dizzy sometimes bazen oldukça başım dönüyor
dizzy sersemlemiş
dizzy spells baş dönmesi büyü
feeling dizzy başım dönüyor
get dizzy başım dönüyor
i felt dizzy başımı döndüğümü hissettim
dizzy heights baş dönmesi yükseklikleri
i am dizzy başım dönüyor
feels dizzy başım dönüyor
lightheaded or dizzy baş dönmesi veya baş dönmesi
i'm dizzy başım dönüyor
become dizzy başım dönüyor
make dizzy başını döndürmek
dizzy or lightheaded baş dönmesi veya baş dönmesi
she feels dizzy sersemlemiş hissediyor
make you dizzy başım dönüyor
feeling faint and dizzy soluk ve baş dönmesi hissi
are you dizzy başınız mı dönüyor
makes me dizzy başımı döndürüyor
getting dizzy başım dönüyor
lightheaded and dizzy baş dönmesi ve baş dönmesi
make me dizzy başımı döndür
i was dizzy başım döndü
felt dizzy başım döndü
dizzy or light headed baş dönmesi veya hafif başlı
to be dizzy başım dönmek
so dizzy çok baş döndürücü
faint or dizzy soluk veya baş dönmesi
you make me dizzy benim başımı döndürüyorsun
dizzy array baş döndürücü dizi
becoming dizzy baş dönmesi
at dizzy speed baş dönmesi hızında
grow dizzy baş dönmesi
dizzy with baş döndürücü
i'm feeling dizzy başım dönüyor
was dizzy başım döndü
i got dizzy başım döndü
faint, lightheaded,dizzy soluk, açık saçlı, baş dönmesi
dizzy experience baş dönmesi deneyimi
dizzy and faint baş dönmesi ve soluk
in a dizzy sersemlemiş