t have a cold

t have a cold teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t have a cold soğuk algınlığı yok

t have a cold terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cold cold soğuk soğuk
cold foods cold soğuk yiyecekler soğuk
down cold, have soğuk aşağı
i have a cold soğuk algınlığım var
have a cold soğuk almak
i have cold üşüttüm
have cold feet ayakları soğuk
i have got a cold soğuk aldım
you have a cold soğuk algınlığınız var
i have a bad cold soğuk algınlığım var
i have a bit of a cold biraz üşüttüm
have a bad cold soğuk algınlığı
i have caught a cold soğuk algınlığına yakalandım
i have had a cold üşüttüm
have taken a cold üşüttüm
i have cold feet ayaklarım soğuk
have gone cold soğudu
have caught a cold üşütmüşüm
have a bit of a cold biraz üşütmek
i might have a cold üşütebilirim
i have got cold üşüdüm
have got cold feet ayakları soğuk
you i have cold sen üşüttün
have a cold feet ayakları soğuk
you have a bad cold soğuk algınlığınız var
i have had a cold for için üşüdüm
he has have a cold soğuk algınlığı geçirdi
we have had cold üşüdük
i have had cold üşüdüm
if have a cold eğer soğuk algınlığı varsa
i have a strong cold soğuk algınlığım var
have a head cold soğukkanlı olmak
have something cold üşütmek
i have a head cold soğuk bir kafam var
have a very bad cold çok soğuk algınlığı
blow hot and cold sıcak ve soğuk
catch cold nezle olmak
cold soğuk
cold abscess soğuk apse
cold agglutination soğuk aglütinasyon
cold agglutinin soğuk aglütinin
cold brew soğuk demlemek
cold call soğuk çağrı
cold cash soğuk para
cold cathode soğuk katot
cold cellar soğuk mahzen
cold color soğuk renk
cold colors soğuk renkler
cold comfort soğuk konfor
cold cream soğuk krema