l is pleased to invite you

l is pleased to invite you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l is pleased to invite you seni davet etmekten memnun oldum

l is pleased to invite you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i am pleased to invite you seni davet etmekten memnunum
are pleased to invite you sizi davet etmekten memnunuz
is pleased to invite you sizi davet etmekten memnun
i'm pleased to invite you sizi davet etmekten memnun oldum
pleased to invite you sizi davet etmekten memnun oldum
be pleased to invite you to sizi davet etmekten memnun olmak
is pleased to invite davet etmekten memnun
we are pleased to invite davet etmekten memnuniyet duyuyoruz
i am pleased to invite davet etmekten memnunum
pleased to invite davet etmekten memnun oldum
i'm pleased to invite davet etmekten memnun oldum
we're pleased to invite davet etmekten memnuniyet duyuyoruz
was pleased to invite davet etmekten memnun oldu
we invite you sizi davet ediyoruz
invite you seni davet etmek
i invite you seni davet ediyorum
we kindly invite you nazikçe sizi davet ediyoruz
we cordially invite you candan davet ediyoruz
we invite you to visit sizi ziyaret etmeye davet ediyoruz
invite you to dinner seni yemeğe davet et
invite you over seni davet etmek
cordially invite you candan davet et
invite you to participate sizi katılmaya davet ediyorum
we invite you to join us sizi bize katılmaya davet ediyoruz
invite you to join us sizi bize katılmaya davet ediyoruz
i want to invite you seni davet etmek istiyorum
i kindly invite you kibarca seni davet ediyorum
kindly invite you nazikçe davet et
invite you to attend sizi katılmaya davet ediyorum
it is my pleasure to invite you seni davet etmek benim için zevktir
invite you for dinner seni akşam yemeğine davet ediyorum
i invite you to participate seni katılmaya davet ediyorum
we want to invite you seni davet etmek istiyoruz
let me invite you davet etmeme izin ver
we are happy to invite you sizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz
i am delighted to invite you seni davet etmekten memnunum
i invite you to join me seni bana katılmaya davet ediyorum
we invite you to participate sizi katılmaya davet ediyoruz
we invite you to share sizi paylaşmaya davet ediyoruz
we invite you to check sizi kontrol etmeye davet ediyoruz
invite you for a coffee seni kahve içmeye davet ediyorum
we are honoured to invite you sizi davet etmekten onur duyuyoruz
it is our pleasure to invite you sizi davet etmek bizim için zevktir
invite you for seni davet et
invite you to test sizi test etmeye davet ediyorum
i invite you to join us sizi bize katılmaya davet ediyorum
i invite you to visit seni ziyaret etmeye davet ediyorum
would like to personally invite you seni şahsen davet etmek istiyorum
invite you to meeting sizi toplantıya davet ediyorum
we invite you to view sizi görmeye davet ediyoruz