x-beam track

x-beam track teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-beam track x-ışın izi