a quarter

a quarter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a quarter çeyrek

a quarter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quarter on quarter çeyrek çeyrek
quarter on quarter growth çeyrek büyümede çeyrek var
quarter-on-quarter basis çeyrek çeyrek bazında
a quarter on quarter çeyrekte bir çeyrek
quarter on quarter increase çeyrek artışa çeyrek var
from quarter-to-quarter çeyrekten çeyreğe
quarter o quarter çeyrek çeyrek
quarter over quarter basis çeyrek bazda çeyrek var
black quarter kara çeyrek
centre three-quarter merkez üç çeyrek
draw and quarter çizmek ve çeyrek
empty quarter boş çeyrek
first quarter ilk çeyrek
last quarter son çeyrek
latin quarter latin çeyreği
three-quarter üç çeyrek
three-quarter armor üç çeyrek zırh
three-quarter binding üç çeyrek bağlama
three-quarter nelson üç çeyrek nelson
three-quarter time üç çeyrek zaman
three-quarter turn stair üç çeyrek dönüş merdiveni
grand quarter büyük çeyrek
quarter çeyrek
quarter bar çeyrek çubuk
quarter bend çeyrek viraj
quarter binding çeyrek bağlayıcı
quarter blanket çeyrek battaniye
quarter crack çeyrek çatlak
quarter day üç aylık ödeme günü
quarter dollar çeyrek dolar
quarter eagle çeyrek kartal
quarter grain çeyrek tane
quarter hollow çeyrek boş
quarter horse çeyrek atı
quarter nelson çeyrek nelson
quarter note çeyrek notu
quarter plate çeyrek levha
quarter point çeyrek nokta
quarter rest çeyrek dinlenme
quarter round çeyrek tur
quarter section çeyrek bölüm
quarter sessions çeyrek seansları
quarter tone çeyrek ton
quarter-bound çeyrek bağlı
quarter-breed çeyrek cins
quarter-hoop çeyrek çember
quarter-hour çeyrek saat
quarter-miler çeyrek miler
quarter-phase çeyrek faz
quarter-wave plate çeyrek dalga plakası