x-bevel

x-bevel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bevel x-konik

x-bevel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bevel konik
bevel gear konik dişli
bevel joint konik eklem
bevel siding eğik siding
bevel square konik kare
bevel-faced hammer eğimli yüzlü çekiç
regular bevel düzenli eğim
reverse bevel ters eğim
spiral bevel gear spiral konik dişli
bevel angle eğim açısı
spiral bevel spiral konik
bevel pinion konik pinyon
bevel gearbox konik dişli kutusu
bevel wheel konik tekerlek
bevel cut konik kesim
needle bevel iğne eğimi
bevel gear motor konik dişli motoru
bevel up eğmek
bevel gearing konik dişli
bevel cutting konik kesme
bevel gear drive konik dişli tahrik
bevel groove konik oluk
helical bevel sarmal eğim
helical bevel gear helisel konik dişli
sliding bevel sürgülü eğim
bevel and emboss konik ve kabartma
straight bevel gear düz konik dişli
double bevel çift eğim
flare bevel mercek parlaması
bevel pinion shaft konik pinyon mili
bevel drive konik tahrik
welding bevel kaynak konik
back bevel geri eğim
bevel weld konik kaynak
bevel helical konik helisel
t-bevel t-konik
bevel shaft konik mil
single bevel tek eğim
flare bevel groove parlama konik oluk
top bevel üst konik
bevel scale eğim ölçeği
bevel design konik tasarım
bevel gear shaft konik dişli mili
alternate top bevel alternatif üst konik
bevel helical gearbox konik helisel dişli kutusu
bevel brush konik fırça
drive bevel gear tahrik konik dişli
bevel gear unit konik dişli ünitesi
bevel spur gear konik düz dişli
bevel capacity konik kapasite