x-containing product

x-containing product teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı