a 10 billion

a 10 billion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 billion 10 milyar

a 10 billion terimi için benzer kelimeler ve anlamları

billion billion billion milyar milyar milyar
5 billion billion billion 5 milyar milyar milyar
at a billion billion billion milyar milyarda
billion billion milyar milyar
million billion billion milyon milyar milyar
5.6 billion to 11.2 billion 5,6 milyar ila 11,2 milyar
billion of billion milyar milyar
a billion, billion bir milyar, milyar
billion milyar
1 billion 1 milyon
one billion bir milyar
billion dollars milyar dolar
half a billion yarım milyar
1.5 billion 1.5 milyar
parts per billion milyar başına parça
2 billion 2 milyar
billion euros milyar euro
a billion bir milyar
multi-billion dollar milyarlarca dolar
two billion iki milyar
100 billion 100 milyar
1.2 billion 1.2 milyar
bottom billion alt milyar
1000 billion 1000 milyar
4 billion 4 milyar
1.3 billion 1.3 milyon
10 billion 10 milyar
one billion dollars bir milyar dolar
5 billion 5 milyar
billion pounds milyar lira
billion cubic feet milyar fit küp
3 billion 3 milyar
2.5 billion 2.5 milyar
billion people milyar insan
1.1 billion 1,1 milyar
1.6 billion 1.6 milyar
half billion yarım milyar
one billion people bir milyar insan
half a billion dollars yarım milyar dolar
3.5 billion 3,5 milyar
1 billion dollars 1 milyar dolar
7 billion 7 milyar
9 billion 9 milyar
20 billion 20 milyar
50 billion 50 milyar
1.4 billion 1,4 milyar
1.8 billion 1,8 milyar
a billion dollars bir milyar dolar
three billion üç milyar
1.7 billion 1,7 milyar