e mail recently

e mail recently teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e mail recently son zamanlarda e-posta gönder

e mail recently terimi için benzer kelimeler ve anlamları

5. in your default e mail program, enter the e mail address 5. varsayılan e-posta programınıza e-posta adresini girin
please mail, fax, or e-mail a request lütfen bir isteği postalayın, fakslayın veya e-postayla gönderin
recently son günlerde
more recently son zamanlarda
most recently en son
until recently yakın zamana kadar
as recently as kadar yakın
only recently ancak son zamanlarda
recently viewed son görüntülenen
recently launched yeni başlatılan
just recently son zamanlarda
very recently çok yakın zamanda
until very recently çok yakın zamana kadar
recently completed geçenlerde tamamlandı
fairly recently oldukça geç
quite recently oldukça yakın zamanda
relatively recently nispeten yakın zamanda
recently published yakın zamanda yayınlandı
recently introduced son zamanlarda tanıtıldı
recently added yeni eklendi
up until recently yakın zamana kadar
has recently been son zamanlarda oldu
recently released yakın zamanda yayınlandı
how recently ne zaman geçti
recently announced geçenlerde açıklandı
has been recently son zamanlarda olmuştur
recently received yeni alınan
recently closed geçenlerde kapandı
have recently been son zamanlarda olmuş
recently created yeni oluşturulan
recently joined yeni katıldı
recently elected yeni seçilen
recently discovered yeni keşfedilen
have recently yakın zamanda var
recently arrived yeni geldi
has recently son zamanlarda
recently updated son güncellenen
recently appointed yakın zamanda atanmış
recently developed yeni geliştirilen
and more recently ve daha yakın zamanda
recently acquired yakın zamanda edinilmiş
recently named son zamanlarda adlandırılmış
it is only recently that bu sadece son zamanlarda
recently renovated yakın zamanda yenilenmiş
until relatively recently nispeten yakın zamana kadar
it is only recently sadece son zamanlarda
recently separated veteran son zamanlarda ayrılmış emektar
recently graduated son zamanlarda mezun olmuş
we recently biz yakın zamanda
recently built yeni inşa edilmiş