b-cell non hodgkin

b-cell non hodgkin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell non hodgkin b hücreli domuz gözü olmayan

b-cell non hodgkin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

large cell non hodgkin büyük hücreli olmayan domuz derisi
non-hodgkin b-cell lymphoma hodgkin olmayan b hücreli lenfoma
b-cell non-hodgkin's lymphoma b hücreli hodgkin olmayan lenfoma
follicular b-cell non-hodgkin lymphoma foliküler b hücreli hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin's lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin's lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin lymphoma hodgkin olmayan lenfoma
non-hodgkin non-hodgkin
non-hodgkin lymphoma nhl hodgkin olmayan lenfoma nhl
aggressive non-hodgkin's lymphoma agresif non-hodgkin lenfoma
non-hodgkin nhl hodgkin olmayan nhl
hodgkin hodgkin
hodgkin's disease hodgkin hastalığı
hodgkin lymphoma hodgkin lenfoma
hodgkin's disease hodgkin hastalığı
hodgkin's lymphoma hodgkin lenfoma
hodgkin disease hodgkin hastalığı
lymphocyte-predominant hodgkin lymphoma lenfosit baskın hodgkin lenfoma
nodular lymphocyte predominant hodgkin's lymphoma nodüler lenfosit baskın hodgkin lenfoması
non-squamous non-small cell lung cancer skuamöz olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanseri
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
non-small cell lung cancer kucuk hucreli olmayan akciger kanseri
non small cell küçük hücreli olmayan
non-small-cell lung carcinoma küçük hücreli dışı akciğer kanseri
non-small cell lung küçük hücreli dışı akciğer
non-small cell carcinoma küçük hücreli dışı karsinom
metastatic non-small cell lung cancer metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri
non-cell olmayan hücreli
non-small cell cancer küçük hücreli dışı kanser
squamous non-small cell lung cancer skuamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri
advanced non-small cell lung cancer ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri
non-t cell t olmayan hücre
have non-small cell lung cancer küçük hücreli dışı akciğer kanseri var
non-small cell lung cancer treatment küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi
non-reproductive cell üreme olmayan hücre
non-small cell lung cancer resection küçük hücreli dışı akciğer kanseri rezeksiyonu
non-small cell lung cancer stage iv küçük hücreli dışı akciğer kanseri evre iv