l find high-street brands

l find high-street brands teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l find high-street brands cadde markalarını buluyorum

l find high-street brands terimi için benzer kelimeler ve anlamları

high street brands cadde markaları
cannot have a thriving wall street while main street suffers ana cadde acı çekerken gelişen bir caddeye sahip olamazsınız
in fleet street street filo sokaklarında
wall street and main street, wall street ve ana cadde,
main street, not wall street ana cadde, duvar caddesi değil
street a street no sokak sokak hayır
high profile brands yüksek profilli markalar
don't find fault, find a remedy hata bulma, çare bulma
high street anacadde
high street bank cadde bankası
high street store yüksek cadde mağazası
on the high street caddede
high street retailer yüksek cadde perakendecisi
high street shop lüks mağaza
high street fashion cadde modası
high street shopping alışveriş caddesi
high street names cadde isimleri
high street chains yüksek cadde zincirleri
high street banking yüksek cadde bankacılığı
high street prices yüksek cadde fiyatları
high street travel agent yüksek cadde seyahat acentası
major high street retailer büyük cadde perakendecisi
leading high street önde gelen cadde
high street chemist yüksek cadde kimyager
retail high street perakende caddesi
a high street yüksek bir cadde
high street locations cadde yerleri
off high street caddeden uzak
high street market yüksek sokak pazarı
major high street ana cadde
local high street yerel cadde
main high street ana cadde
high street agent yüksek cadde ajanı
high-street pharmacies cadde eczaneleri
high-traffic street yüksek trafikli cadde
shopping in the high street caddede alışveriş
12 high street 12 yüksek cadde
high street look yüksek cadde görünümü
high street banking businesses yüksek cadde bankacılığı işletmeleri
high street bargains cadde pazarlıkları
a high street bank bir cadde bankası
kensington high street kensington high street
high street and designer cadde ve tasarımcı
in a high street retailer cadde perakendecisinde
brands markalar
major brands önemli markalar
well-known brands tanınmış markalar
portfolio of brands marka portföyü
established brands kurulan markalar
building brands yapı markaları