l hadn't

l hadn't teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l hadn't hiç yapmamıştım

l hadn't terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hadn't -wouldn't 't' yapılmadı & t # 039; t
hadn't hadn & # 039;
hadn't been olmamış
hadn't got almadım
hadn't had olmadı
i hadn't yapmamıştım & # 039; t
hadn't seen görmedim
if it hadn't been for eğer olmasaydı
i hadn't got sahip değildim
he hadn't o yoktu
they hadn't onlar & # 039; t
if there hadn't been eğer olmasaydı
i hadn't so much çok fazla şey yapmadım
i hadn't realised fark etmedim
hadn't thought hiç düşünmedim
i hadn't heard duymamıştım
hadn't ever hiç olmadı
i hadn't seen it görmedim
hadn't been able başaramadım
if it hadn't been eğer öyleyse
i hadn't expected beklemiyordum
i hadn't noticed fark etmedim
if i hadn't had eğer yapmasaydım
hadn't received alınmadı
hadn't yet henüz yapmadım
hadn't realised gerçekleşmedi
we hadn't got yapamadık
hadn't done yapılmadı
i hadn't received almadım
hadn't taken alınmamış
if you hadn't come gelmediysen
i hadn't had yapmamıştım
he hadn't been o olmamıştı
we hadn't had yapamadık
if we hadn't done yapmamış olsaydık
i hadn't been able yapamadım
hadn't i? değil mi?
hadn't been working çalışmamıştı
i hadn't been back geri dönmemiştim
hadn't listened dinlemedi
hadn't felt hissetmedim
hadn't looked bakmadım
hadn't given verilmemiş
hadn't heard duymadım
i hadn't finished bitirmemiştim
hadn't been for için olmamış
hadn't finished bitmedi
hadn't expected beklenmeyen
hadn't either ikisi de olmadı
hadn't noticed fark etmedim