b) deadline

b) deadline teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) deadline b) son

b) deadline terimi için benzer kelimeler ve anlamları

deadline son tarih
tight deadline sıkı son tarih
meet a deadline son tarihle tanışmak
application deadline son başvuru tarihi
deadline date son tarih
miss the deadline son tarihi özledim
submission deadline son teslim tarihi
by the deadline son teslim tarihine kadar
miss a deadline son tarihi kaçırmak
delivery deadline teslim süresi
deadline for için son tarih
within the deadline son tarih içinde
short deadline kısa süre
payment deadline son ödeme tarihi
before the deadline son teslim tarihinden önce
set a deadline son tarih belirlemek
extend the deadline son tarihi uzatmak
registration deadline başvuru için son tarih
deadline for submission son teslim tarihi
deadline extension son tarih uzatma
after the deadline son teslim tarihinden sonra
final deadline son teslim tarihi
extended deadline uzatılmış son tarih
work to a deadline son teslim tarihi çalışmak
deadline anchor son tarih çapa
deadline-driven son odaklı
deadline is over son tarih bitti
set deadline son tarihi belirle
deadline has passed son tarih geçti
filing deadline son başvuru tarihi
close deadline son teslim tarihi
on deadline son tarihte
deadline extended son tarih uzatıldı
statutory deadline yasal son tarih
in the deadline son tarihte
out of deadline son teslim tarihi geçmiş
completion deadline tamamlama son tarihi
deadline for application başvuru için son tarih
a deadline son tarih
project deadline proje son tarihi
legal deadline yasal son tarih
have a deadline son tarihi olmak
work deadline son teslim tarihi
make the deadline son tarihi bildir
today is the deadline bugün son tarih
deadline-oriented zamanı doğru
comply with the deadline son tarihe uymak
agreed deadline kabul edilen son tarih
compliance deadline uygunluk son tarihi
meet your deadline son tarihinle tanış