a grant

a grant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a grant bir bağış