n ideal match

n ideal match teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı