p-white

p-white teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-white p-beyaz

p-white terimi için benzer kelimeler ve anlamları

white to off-white beyazdan kapalı beyaza
white to off-white powder kirli beyaz toz beyaz
white or almost white beyaz veya neredeyse beyaz
white-to-white measurement beyazdan beyaza ölçüm
a white to off-white beyaza beyaz
white or almost white powder. beyaz veya neredeyse beyaz toz.
white and off-white beyaz ve kirli beyaz
white to off white crystalline powder beyaz kristal toz beyaz
white to off-white film coated tablet kirli beyaz film kaplı tablet için beyaz
beltsville small white beltsville küçük beyaz
big white chief büyük beyaz şef
black-and-white siyah ve beyaz
bleed someone white beyaz birini kanamak
bourke-white bourke-beyaz
british white ingiliz beyazı
cabbage white lahana beyazı
chester white beyaz chester
china white çin beyaz
chinese white çince beyaz
clown white palyaço beyaz
cremnitz white cremnitz beyaz
dashing white sergeant atılgan beyaz çavuş
dead white european male ölü beyaz avrupa erkek
egg white yumurta akı
european white hellebore avrupa beyaz hellebore
flake white pul beyaz
flat white düz beyaz
half-white yarı beyazdı
hilton's white line hilton & # x27; nin beyaz çizgisi
in black and white siyah ve beyaz içinde
ivory-white fildişi beyaz
large white büyük beyaz
lead white beyaz kurşun
lily-white bembeyaz
long white lop-eared uzun beyaz lop-eared
marbled white mermer beyazı
may-white syndrome may-beyaz sendromu
middle white orta beyaz
milk-white süt beyazı
non-white beyaz olmayan
northern white cedar kuzey beyaz sedir
off-white kırık beyaz
oyster white istiridye beyazı
paper-white narcissus kağıt beyaz nergis
pearly white inci gibi beyaz
poor white fakir beyaz
poor white trash fakir beyaz çöp
rhode island white rhode adası beyaz
show the white feather beyaz tüyü göster
small white küçük beyaz