t duk

t duk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t duk t duk

t duk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duk duk
kim ki-duk kim ki-duk