zahorra artificial

zahorra artificial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zahorra artificial zahorra yapay