zahorra artificial

zahorra artificial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zahorra artificial zahorra yapay

zahorra artificial terimi için benzer kelimeler ve anlamları

artificial yapay
artificial aid yapay yardım
artificial aids yapay yardımlar
artificial blood yapay kan
artificial climbing yapay tırmanma
artificial daylight yapay gün ışığı
artificial disintegration yapay parçalanma
artificial ear yapay kulak
artificial eye yapay göz
artificial feel yapay his
artificial gene yapay gen
artificial gravity yapay yerçekimi
artificial harmonics yapay harmonikler
artificial heart yapay kalp
artificial horizon yapay ufuk
artificial insemination suni dölleme
artificial intelligence yapay zeka
artificial kidney yapay böbrek
artificial language yapay dil
artificial life yapay yaşam
artificial pacemaker yapay kalp pili
artificial person yapay kişi
artificial radioactivity yapay radyoaktivite
artificial reality yapay gerçeklik
artificial respiration suni teneffüs
artificial selection yapay seçim
artificial turf suni çim
artificial ventilation yapay havalandırma
artificial lift yapay asansör
artificial limbs yapay uzuvlar
artificial sweeteners yapay tatlandırıcılar
give artificial respiration suni solunum yap
artificial reef yapay resif
artificial joint yapay eklem
artificial leather suni deri
artificial heart valve yapay kalp kapağı
artificial tears yapay gözyaşları
artificial flavor yapay lezzet
artificial nutrition yapay beslenme
artificial weathering yapay ayrışma
artificial light yapay ışık
artificial teeth yapay dişler
artificial grass suni çim
artificial flavouring yapay tatlandırıcı
artificial flavoring yapay tatlandırıcı
artificial hip yapay kalça
artificial neural networks yapay sinir ağları
artificial feeding yapay beslenme
artificial lighting yapay aydınlatma
apply artificial respiration suni solunum uygulayın