a deal

a deal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a deal bir anlaşma

a deal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

deal or no deal anlaştık mı anlaşmadık mı
asset deal or share deal varlık anlaşması veya hisse anlaşması
deal a deal anlaşma yapmak
a good deal iyi bir anlaşma
big deal büyük anlaşma
bog deal bataklık anlaşması
club deal kulüp anlaşması
cut a deal uzlaşmak
deal anlaştık mı
deal in anlaşma
deal out dağıtmak
deal someone in birisiyle ilgilenmek
deal with uğraşmak
done deal yapılan anlaşma
double-deal çift anlaşma
fair deal adil anlaşma
four-deal bridge dörtlü köprü
new deal yeni anlaşma
package deal paket anlaşma
raw deal haksızlık
side deal yan anlaşma
square deal dürüst pazarlık
wheel and deal tekerlek ve anlaşma
good deal iyi anlaşma
good deal, a iyi anlaşma, bir
great deal iyi anlaşma
a great deal harika bir anlaşma
deal breaker oyunbozan
real deal gerçek anlaşma
make a deal bir anlaşma yapmak
a big deal büyük anlaşma
no big deal önemli değil
strike a deal anlaşmaya varmak
business deal iş anlaşması
close a deal anlaşma yapmak
close the deal anlaşmayı kapat
how to deal with nasıl başa çıkılacağı
deal flow anlaşma akışı
best deal en iyi anlaşma
seal the deal anlaşmayı imzala
asset deal varlık anlaşması
not a big deal önemli bir şey değil
deal making anlaşma yapmak
make a big deal büyük anlaşma yapmak
book deal kitap anlaşması
deal a blow darbe yapmak
it's not a big deal önemli bir şey değil
better deal daha iyi anlaşma
deal of anlaşmak
great deal of time çok fazla zaman