a third party

a third party teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a third party üçüncü parti

a third party terimi için benzer kelimeler ve anlamları

first party and third party birinci parti ve üçüncü parti
third party üçüncü parti
third party procedure üçüncü taraf prosedürü
third-party insurance üçüncü şahıs sigortası
third-party software üçüncü taraf yazılımı
third party vendor üçüncü taraf satıcısı
third party liability üçüncü şahıs sorumluluğu
third party provider üçüncü taraf sağlayıcı
third party suppliers üçüncü taraf tedarikçiler
third party beneficiary üçüncü taraf lehtar
third party company üçüncü şahıs şirketi
third party insurance üçüncü şahıs sigortası
third party beneficiaries üçüncü taraf lehtarlar
third party liability insurance üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası
independent third party bağımsız üçüncü taraf
third party service provider üçüncü taraf servis sağlayıcı
any third party herhangi bir üçüncü taraf
third party administrator üçüncü parti yöneticisi
third party rights üçüncü şahıs hakları
third party software üçüncü taraf yazılımı
third party claim üçüncü şahıs talebi
third party companies üçüncü şahıs şirketleri
third party contractor üçüncü şahıs yüklenicisi
no third party beneficiaries üçüncü taraf lehtar yok
third party certification üçüncü şahıs sertifikası
third party logistics üçüncü parti lojistiği
third party services üçüncü taraf hizmetleri
third party cookies üçüncü parti kurabiyeleri
third party partners üçüncü taraf ortakları
third party manufacturer üçüncü parti üreticisi
third party licensors üçüncü taraf lisans verenler
third party agent üçüncü şahıs temsilcisi
third party organization üçüncü parti organizasyonu
third party consultant üçüncü şahıs danışmanı
third party sites üçüncü taraf siteleri
third party customer üçüncü şahıs müşterisi
third party verification üçüncü taraf doğrulama
third party access üçüncü taraf erişimi
third party entity üçüncü şahıs kuruluşu
third party agreement üçüncü şahıs sözleşmesi
third party sources üçüncü taraf kaynaklar
third party products üçüncü parti ürünler
third party payment üçüncü şahıs ödemesi
third party inspection üçüncü taraf denetimi
third party representative üçüncü şahıs temsilcisi
third party distributor üçüncü parti distribütörü
third party review üçüncü taraf incelemesi
third-party applications üçüncü taraf uygulamaları
third-party developers üçüncü taraf geliştiriciler
third party systems üçüncü parti sistemler