g total weight

g total weight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g total weight g toplam ağırlık

g total weight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a weight for weight basis ağırlık bazında kiloyla
weight loss and weight maintenance. kilo kaybı ve kilo bakımı.
weight weight percentage ağırlık yüzdesi
gross weight net weight brüt ağırlık net ağırlık
weight-weight percent ağırlık yüzdesi
weight-weight loss kilo kaybı
total weight toplam ağırlık
total gross weight toplam brüt ağırlık
total net weight toplam net ağırlık
total body weight toplam vücut ağırlığı
total carat weight toplam karat ağırlığı
carat total weight karat toplam ağırlık
total dry weight toplam kuru ağırlık
total weight of waste by type and disposal method türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam atık ağırlığı
total shipping weight toplam gönderim ağırlığı
total sample weight toplam numune ağırlığı
total lifted weight toplam ağırlık kaldırıldı
allowed total weight izin verilen toplam ağırlık
total loaded weight toplam yüklü ağırlık
with a total weight of toplam ağırlığı ile
weight over total sales toplam satışlar üzerinden ağırlık
total cargo weight toplam kargo ağırlığı
total net net weight toplam net net ağırlık
average total weight ortalama toplam ağırlık
total weight gain toplam kilo alımı
total weight capacity toplam ağırlık kapasitesi
admissible total weight kabuledilebilir toplam ağırlık
total scale weight toplam ölçek ağırlığı
total assets minus total liabilities toplam varlıklar eksi toplam borçlar
apothecaries' weight apothecaries & # x27; ağırlık
atomic weight atom ağırlığı
avoirdupois weight ingiliz tartı sistemi
balance weight denge ağırlığı
basic weight temel ağırlık
basis weight temel ağırlık
birth weight doğum ağırlığı
bow weight yay ağırlığı
by weight ağırlığa göre
carry weight ağırlık taşımak
clark's weight rule clark ağırlık kuralı
combining weight ağırlık birleştirerek
curb weight ağırlığı frenlemek
dead weight ölü ağırlık
draw weight ağırlık
equivalent weight eşdeğer ağırlık
formula weight formül ağırlığı
free weight serbest ağırlık
kerb weight boş ağırlığı
legal weight yasal ağırlık
light weight hafif