n leaf

n leaf teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n leaf n yaprağı

n leaf terimi için benzer kelimeler ve anlamları

angular leaf spot açısal yaprak lekesi
bay leaf defne yaprağı
cereal leaf beetle tahıl yaprağı böceği
chinese leaf çin yaprağı
compound leaf bileşik yaprak
copper-leaf bakır yapraklı
corn-leaf aphid mısır yaprak biti
crinkle leaf kırışık yaprak
curry leaf köri yaprağı
diamond-leaf laurel elmas yapraklı defne
drop leaf damla yaprak
elm leaf beetle karaağaç yaprak böceği
end leaf son yaprak
fig leaf incir yaprağı
flannel-leaf pazen yapraklı
floral leaf çiçek yaprağı
four-leaf clover dört yapraklı yonca
leaf yaprak
leaf beetle yaprak böceği
leaf blight yaprak yanıklığı
leaf blotch yaprak lekesi
leaf bud yaprak tomurcuğu
leaf butterfly yaprak kelebek
leaf coral yaprak mercan
leaf fat yaprak yağı
leaf gap yaprak boşluğu
leaf insect yaprak böceği
leaf lard yaprak domuz yağı
leaf lettuce yaprak marulu
leaf miner yaprak madenci
leaf mold yaprak kalıbı
leaf monkey yaprak maymunu
leaf mould yaprak kalıbı
leaf mustard yaprak hardalı
leaf peeper yaprak peeper
leaf primordium yaprak primordium
leaf roll yaprak rulosu
leaf roller yaprak silindiri
leaf rust yaprak pas
leaf scald yaprak haşlanma
leaf scar yaprak izi
leaf sheath yaprak kılıfı
leaf sight yaprak görme
leaf spot yaprak lekesi
leaf spring yaprak yay
leaf through sayfaları çevirmek
leaf trace yaprak izi
leaf warbler yaprak ötleğeni
leaf-climber yaprak-tırmanıcı
leaf-cutting ant yaprak kesme karıncaları