d the slabs are

d the slabs are teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d the slabs are d plakalar

d the slabs are terimi için benzer kelimeler ve anlamları

slabs döşemeler
paving slabs kaldırım döşeme
slabs on grade dereceli levhalar
lightened slabs hafifletilmiş plakalar
slabs of snow kar yağışı
large slabs büyük levhalar
slabs of meat et plakaları
concrete roof slabs beton kiremit
slabs of plakaları
slabs of rock kaya levhaları
slabs and walls döşeme ve duvarlar
pre-slabs ön plaklar
porcelain slabs porselen döşemeler
flagstones and slabs kaldırım taşları ve levhalar
slabs of marble mermer plakalar
slabs of granite granit levhalar
ribbed floor slabs nervürlü döşeme plakaları
blooms, slabs çiçek, döşeme
huge slabs büyük levhalar
concrete slabs on grade kalite betonarme döşemeler
fibre slabs elyaf levhaları
massive slabs büyük levhalar
beams and slabs kirişler ve döşemeler
warehouse slabs depo döşemeleri
slabs-on-ground levhalar-on-zemin
slabs and billets levha ve kütük
alveolar slabs alveoler levhalar
blocks and slabs bloklar ve levhalar
slabs and ingots levhalar ve külçeler
of the slabs plakaların
pavers, slabs kaldırım taşları, döşeme
top slabs üst plakalar
prestressed hollow-core slabs öngerilmeli oyuk göbek plakaları
piles slabs kazık döşeme
case of slabs plaka davası
slabs or bars levhalar veya çubuklar
production of slabs slab üretimi
consists of concrete walls and slabs with a metal structure metal yapıya sahip beton duvar ve plakalardan oluşur
laying slabs döşeme plakaları
blooms, billets and slabs çiçek, kütük ve slab
no slabs plaka yok
continuously cast slabs sürekli döküm plakalar
blocks, slabs and tiles blok, döşeme ve fayans
mortar slabs harç döşeme
slabs are concreted levhalar betondur
slabs system döşeme sistemi
flooring slabs döşeme plakaları
slabs and foundations döşeme ve temeller
irregular slabs düzensiz plakalar
lay slabs döşeme koymak