o netherlands

o netherlands teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o netherlands o hollanda

o netherlands terimi için benzer kelimeler ve anlamları

netherlands hollanda
netherlands antilles hollanda antilleri
netherlands east indies hollanda doğu hint adaları
netherlands guiana hollanda guiana
netherlands new guinea hollanda yeni gine
netherlands west indies hollanda batı hint adaları
the netherlands hollanda
in the netherlands hollanda'da
kingdom of the netherlands hollanda krallığı
netherlands civil code hollanda medeni kanunu
caribbean netherlands karayip hollanda
the hague, netherlands lahey, hollanda
under the laws of the netherlands hollanda yasaları uyarınca
netherlands embassy hollanda büyükelçiliği
amsterdam, the netherlands amsterdam, hollanda
netherlands development finance company hollanda kalkınma finans şirketi
southern netherlands güney hollanda
rotterdam, the netherlands rotterdam, hollanda
netherlands arbitration institute hollanda tahkim enstitüsü
netherlands development organization hollanda geliştirme organizasyonu
new netherlands yeni hollanda
laws of the netherlands hollanda yasaları
netherlands cancer institute hollanda kanser kurumu
netherlands-based hollanda tabanlı
royal netherlands kraliyet hollanda
netherlands ministry of foreign affairs hollanda dışişleri bakanlığı
civil law notary in the netherlands hollanda medeni hukuk noterliği
northern netherlands kuzey hollanda
netherlands competition authority hollanda rekabet otoritesi
of the netherlands hollandaların
netherlands development organisation hollanda geliştirme organizasyonu
the hague in the netherlands hollanda'daki lale
the netherlands has hollanda vardır
from the netherlands hollanda'dan
netherlands nationality hollanda milliyet
queen beatrix of the netherlands hollanda kraliçesi beatrix
queen of the netherlands hollanda kraliçesi
university of the netherlands antilles hollanda antilleri üniversitesi
netherlands foreign investment agency hollanda yabancı yatırım ajansı
denmark and the netherlands danimarka ve hollanda
netherlands organization for applied scientific research uygulamalı bilimsel araştırma için hollanda organizasyonu
netherlands state hollanda devleti
within the netherlands hollanda içinde
health council of the netherlands hollanda sağlık konseyi
netherlands development agency hollanda kalkınma ajansı
netherlands legislation hollanda mevzuatı
aruba and the netherlands antilles aruba ve hollanda antilleri
king of the netherlands hollanda kralı
netherlands authority for the financial markets finansal piyasalar için hollanda otoritesi
netherlands antillean guilder hollanda antillean guilder